Zmiana stawki czynszu

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017r. obowiązywać będzie nowy czynsz wyliczony według stawki podanej w Uchwale Nr  2/IX/2017  z dnia 10.04. 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administratora Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Jaśle w sprawie: zmiany stawek czynszu dla zasobu mieszkaniowego TBS-u.

Nowa stawka bazowa czynszu wynosić będzie: 9,50 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu.