zawiadomienie o przeglądach gazowych sierpień 2017r.

                                                                                                         Z A W I A D O M I E N IE

 

TBS-ABK SP Z O.O.     w Jaśle informuje, że w miesiącu  sierpień 2017 r.

 w godzinach 15.00-16.00

odbędzie się okresowa roczna kontrola instalacji gazowych w budynkach:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
 

 

 

1

3-GO MAJA 34

2

BASZTOWA 2

3

FRANCISZKAŃSKA 1

4

KOŚCIUSZKI 20

5

 

6

 

7

JANA PAWŁA II 4

 

8

JAGIEŁŁY 13

9

JAGIEŁŁY 13

10

KOPERNIKA 7

11

KOPERNIKA  7

12

 

13

 

14

3-GO MAJA 35

 

15

 

16

KOŚCIUSZKI  53

17

KOŚCIUSZKI 57

18

KRASZEWSKIEGO  1

19

 

20

 

21

METZGERA 10

 

22

MICKIEWICZA 1

23

MICKIEWICZA 3

24

SŁOWACKIEGO 3

25

SŁOWACKIEGO 5

26

 

27

 

28

SŁOWACKIEGO 8

 

29

SOKOŁA 2

30

3-GO MAJA 17

31

ASNYKA 10

     

Podstawa prawna kontroli okresowej:

ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane Art.62 ust.1, pkt 1c

 Dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogą być obecne w lokalu, wyznaczony zostanie drugi ostateczny termin kontroli.

Zgłoszenia prosimy kierować do działu technicznego TBS ABK (13 441 35 89) lub firmy „INSTALATOR „ S.C. (13 446 75 52 )

Za próbę szczelności przeprowadzoną po ustalonym terminie Zarządca obciąży właściciela /najemcę lokalu.

W przypadku nie udostępnienia lokalu/mieszkania w czasie kontroli Zarządca budynku przekaże informację do Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaśle!