Zasady najmu

Ogólne zasady i warunki najmu lokali mieszkalnych budowanych na podstawie przepisów dotyczących TBS.

Mieszkania w ramach TBS-u mogą być wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym /rodzinom/, jeżeli:

1. W dniu objęcia lokalu mieszkalnego nie posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2. Dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w woj. podkarpackim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku 2017, w woj. podkarpackim   wynosi  3 684,71 zł

3 684,71 zł   x  1,3  =  4 790,12 zł, ogłoszonego przed dniem zawarcia  umowy najmu, o więcej niż:

a/   o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b/   o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c/  o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej ilości osób.

  • Jednoosobowe: 5 748,14
  • Dwuosobowe: 8 622,22
  • Trzyosobowe:  10 538,26 
  • Czteroosobowe: 12 454,31 
  • Pięcioosobowe: 14 370,36 zł
  • Sześcioosobowe: 16 286,41 

3. Ponadto na liście najmu mieszkań mogą być umieszczone osoby /rodziny/ zwalniające miejsce na liście osób oczekujących na lokal komunalny lub zwalniające /zdające/ lokal komunalny.

Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wniesienie kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 – krotnego czynszu mieszkaniowego.

Miesięczna stawka czynszu najmu  wynosi 9,50 zł/m2 pow. użytkowej lokalu.

Wobec budynków realizowanych w ramach TBS postawione są wysokie wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród /ścian, stropów/. Z tego względu koszty ogrzewania lokalu są ok. 40% niższe w stosunku do obecnie eksploatowanych mieszkań.

Bliższych informacji udziela TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, tel. 13 44 135 80