Zasady najmu

Ogólne zasady i warunki najmu lokali mieszkalnych budowanych na podstawie przepisów dotyczących TBS.
Mieszkania w ramach TBS-u mogą być wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym (rodzinom), jeżeli:
1. w dniu objęcia lokalu mieszkalnego nie posiadały tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego,
2. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu  lokalu nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w woj. podkarpackim, więcej niż o:
a) 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej ilości osób.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku 2021, w woj. podkarpackim wynosi 4 960,13 zł

4960,13 zł   x  1,3  =  6 448,17 zł

  • Jednoosobowe: 6 770,58 zł
  • Dwuosobowe: 9 994,66 zł
  • Trzyosobowe:  12 251,56 zł
  • Czteroosobowe: 14 508,38 zł
  • Pięcioosobowe: 16 765,24 zł

3. Ponadto na liście najmu mieszkań mogą być umieszczone osoby (rodziny) zwalniające miejsce na liście osób oczekujących na lokal komunalny lub zwalniające (zdające) lokal komunalny.

Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wniesienie kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 – krotnego czynszu mieszkaniowego.

Miesięczna stawka czynszu najmu. wynosi 9,50 zł za 1 m2 pow. użytkowej lokalu.
Wobec budynków realizowanych w ramach TBS postawione są wysokie wymagania w zakresie izolacyjności termicznej przegród (ścian, stropów). Z tego względu koszty ogrzewania lokalu są ok. 40% niższe w stosunku do obecnie eksploatowanych mieszkań.
Bliższych informacji udziela TBS-ABK Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, tel. 13 44 135 80