Przeglądy gazowe – wrzesień 2017r.

Z A W I A D O M I E N IE

TBS-ABK SP Z O.O. w Jaśle informuje, że w miesiącu wrzesień 2017 r. w godzinach 15.00-16.00 odbędzie się okresowa roczna kontrola instalacji gazowych w wymienionych  budynkach.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
 

 

 

      1

BASZTOWA 8

Basztowa 2 II termin

2 3
4

3-go MAJA 35

3-go maja 34 II termin

5

JANA PAWŁA II 2

Jana P.II 4 II termin

6

FRANCISZKAŃSKA 2

Franciszkańska 1 II termin

7

DUCALA 10

3-go maja 14 II termin

8

BACZYŃSKIEGO 4

BACZYŃSKIEGO 6

9 10
11

FRANCISZKAŃSKA 3  Słowackiego 3 II termin

12

KORALEWSKIEGO 15

13

LENARTOWICZA 21

 

14

LENARTOWICZA 23

15

Sobieskiego 4

Sobieskiego 6

16 17
18

SŁOWACKIEGO 14

19

SŁOWACKIEGO 7

Jagiełły 13 II termin

20

KOŚCIUSZKI 59 Kościuszki 20 II termin

21

KOŚCIUSZKI 38

KOŚCIUSZKI 45

22

KOŚCIUSZKI 22

KOŚCIUSZKI 31

23 24
25

KADYIEGO 14

KOŁŁĄTAJA 14

26

METGERA 13 Metzgera 10 II termin

27

P.SKARGI 8

RYNEK 6 I 7

28

KOŚCIUSZKI 18

KOŚCIUSZKI 47

29

KOŚCIUSZKI 55

Kościuszki 53 II termin

30  

Podstawa prawna kontroli okresowej: ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane Art.62 ust.1, pkt 1c

W budynkach, w których wyznaczony jest II ostateczny termin – kontrola rozpocznie się od godz. 16.00                          

 

Dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogą być obecne w lokalu, wyznaczony zostanie drugi ostateczny termin kontroli.

Zgłoszenia prosimy kierować do działu technicznego TBS ABK (13 441 35 89) lub firmy „INSTALATOR „ S.C. (13 446 75 52 )

Za próbę szczelności przeprowadzoną po ustalonym terminie Zarządca obciąży właściciela /najemcę lokalu.

W przypadku nie udostępnienia lokalu/mieszkania w czasie kontroli Zarządca budynku przekaże informację do Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaśle!