Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Franciszkańskiej 4 w Jaśle na lokale socjalne – roboty wykończeniowe czterech lokali mieszkalnych (III piętro)

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Franciszkańskiej 4 w Jaśle na lokale socjalne – roboty wykończeniowe czterech lokali mieszkalnych (III piętro)

Załączniki:
  1. Zalaczniki__do_SIWZ (application/pdf)
  2. specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot (application/pdf)
  3. SIWZ__2012r__Franciszkanska_4__III_pietro_roboty_wykoncz._4_mieszkan (application/pdf)
  4. rzuty_mieszkan_rys.1_rys.2 (application/pdf)
  5. przedmiary_robot_zalacznik_nr_8 (application/pdf)
  6. projekt_budowlany (application/pdf)
  7. ogloszenie_php (application/zip)
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ:
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ - część 2:
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ - część 3:
Informacja o wyborze oferty: