Przebudowa pomieszczeń – ul. Frańciszkańska 4 – II etap

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Franciszkańskiej 4 w Jaśle na lokale socjalne, II klatka schodowa, drugi etap.

Załączniki:
  1. 2014-10-03-OGLOSZENIE_2 (application/pdf)
  2. 2014-10-03-przedmiar_robot_zal_nr_9 (application/pdf)
  3. 2014-10-03-rzut_mieszkania (application/pdf)
  4. 2014-10-03-SIWZ_2_Franciszkanska4 (application/pdf)
  5. 2014-10-03-specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot (application/pdf)
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ:
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ - część 2:
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ - część 3:
Informacja o wyborze oferty: