Przebudowa pomieszczeń

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Franciszkańskiej 4 w Jaśle na lokale socjalne – II klatka schodowa.

Załączniki:
  1. 2014-06-05-BZP_Ogloszenie (application/pdf)
  2. 2014-06-05-dokumentacja_projektowa (application/pdf)
  3. 2014-06-05-przedmiary_zalacznik_nr_9 (application/pdf)
  4. 2014-06-05-SIWZ_wraz_z_zalacznikami (application/pdf)
  5. 2014-06-05-specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot (application/pdf)
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ:
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ - część 2:
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ - część 3:
Informacja o wyborze oferty: