Lokal użytkowy do wynajęcia w budynku przy ul. 3-go Maja – NOWA CENA

TOWARZYSTWO   BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO   –  ADMINISTRATOR      BUDYNKÓW  KOMUNALNYCH                                     Sp.  z  o. o.    38-200 JASŁO,    UL. KOCHANOWSKIEGO  3     tel. 13 44 135 80     fax 13 44 135 81                                                                               www.tbs.jaslo.biz

        

                                                                                                                       OGŁASZA

przetarg ustny  nieograniczony na najem   lokalu handlowo-usługowego  o powierzchni użytkowej 128,29 m²  w budynku               przy ul. 3-go Maja    w Jaśle 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa o powierzchni  użytkowej 128,29 m² usytuowana na  parterze w nowo budowanym  budynku mieszkalnym wielorodzinnym    przy ul. 3-go Maja  w Jaśle.  Lokal składa się z pomieszczenia usługowego, socjalnego   i sanitarnego, posiada wszystkie media.  Istnieje możliwość wykończenia lokalu zgodnie z potrzebami.

Cenę wywoławczą do przetargu  stanowi   miesięczny  czynsz najmu,  który wynosi   3500,00 zł netto + 23% VAT

Przetarg odbędzie się w siedzibie TBS – ABK  Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 3,   38-200 Jasło  w sali  „Zarządu Spółki”  w dniu  25.11.2019r. o godz. 9:00.

Każdy Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do dnia  22.11.2019r. w wysokości  350,00 zł  słownie: / trzysta  pięćdziesiąt  złotych /  na konto TBS – ABK  Sp. z o.o.   w Jaśle nr rachunku   98 1240 2337 1111 0000 3728 5144.   Terminem wniesienia wadium   w formie pieniądza jest termin wpływu wadium na podane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.   Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt  telefoniczny        pod numerem  13 44 135 90  w godz. 7:30– 15:00.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu  bez podania przyczyn.