Kontakt

Dane kontaktowe:
Adres i siedziba firmy:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 3
38-200 Jasło

Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000024449
NIP: 685-000-86-00
Wysokość kapitału zakładowego: 3 994 000 zł

Godziny pracy:
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
Prezes Zarządu Spółki przyjmuje w czwartki w godzinach 12:00 – 14:00

Telefony:
Sekretariat: 013 441 35 80
Sekretariat fax: 013 441 35 81
Prezes: 013 441 35 82
Księgowość: 013 441 35 83, 013 441 35 84
Księgowość (modem+tel.): 013 441 35 85
Administracja: 013 441 35 86, 013 441 35 87
Czynsze: 013 441 35 88
Techniczny: 013 441 35 89, 013 441 35 91
Inwestycje: 013 441 35 90

Telefony czynne całą dobę oraz w soboty i dni świąteczne:
Zgłaszanie awarii w ramach ryczałtu wod-kan, gaz, co: 013 446 75 52
Zgłaszanie awarii w ramach ryczałtu elektrycznego: 013 446 42 46