Kompleks mieszkaniowy, w skład którego wchodzą 3 budynki mieszkalne wielorodzinne z wewnętrznymi zieleńcami

Kompleks mieszkaniowy, w skład którego wchodzą 3 budynki mieszkalne wielorodzinne z wewnętrznymi zieleńcami.
Lokalizacja: ul. Krasińskiego w Jaśle
Technologia budowy tradycyjna
Proces inwestycyjny:
I etap – 12 miesięcy
Okres realizacji: październik 2002r –październik 2003 r.
II etap – 13 miesięcy
Okres realizacji: wrzesień 2004r – październik 2005 r.
Liczba lokali mieszkalnych – 127
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 6 686,53 m²
Podziemne miejsca postojowe – 66
W budynkach przystosowano mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Wejście do lokali, aranżacja pomieszczeń wraz z zastosowanymi urządzeniami wykonane zostały tak, aby umożliwić łatwe i swobodne korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózku. W jednym z budynków zaprojektowano 4 mieszkania dwupoziomowe. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach powstał plac zabaw wyposażony w bezpieczne urządzenia zabawowe.

Segment A

KrasinskiegoA_1KrasinskiegoA_2KrasinskiegoA_3KrasinskiegoA_4KrasinskiegoA_5KrasinskiegoA_6

Segment B + C

KrasinskiegoB_1KrasinskiegoB_2KrasinskiegoB_3KrasinskiegoB_4KrasinskiegoB_5KrasinskiegoB_6KrasinskiegoB_7KrasinskiegoB_8KrasinskiegoB_9