No Picture

Klauzula informacyjna ogólna

12 lipca 2018 tbs 0

                                                                                                           Klauzula informacyjna na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie […]

No Picture

Klauzula informacyjna z art.13 RODO – dotyczy danych mieszkańców

5 lipca 2018 tbs 0

Jasło, dnia 25.05.2018r.                                                                                                        Klauzula informacyjna Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 […]

No Picture

zawiadomienie o przeglądach gazowych sierpień 2017r.

28 lipca 2017 tbs 0

                                                                                                         Z A W I A D O M I E N IE   TBS-ABK SP Z O.O.     w Jaśle informuje, że w miesiącu  sierpień […]

No Picture

Zmiana stawki czynszu

15 marca 2015 admin 0

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017r. obowiązywać będzie nowy czynsz wyliczony według stawki podanej w Uchwale Nr  2/IX/2017  z dnia 10.04. 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa […]