Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja w Jaśle

Załączniki:
  1. ogloszenie (image/tiff)
  2. SIWZ z zalacznikami (image/tiff)
  3. Dokumentacja projekt wykonawczy konstrukcja - zal nr 9 (application/zip)
  4. Dokumentacja projektowa architektura zal nr 9 (application/zip)
  5. przedmiar robót - załącznik nr 9 (image/tiff)
  6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -zal nr 9 (application/pdf)
  7. projekt zagospodarowania terenu (application/pdf)
  8. INFORMACJA z Otwarcia ofert Budowa budynku przy ul. 3 Maja (image/tiff)
Informacja o wyborze oferty: