Budowa budynku mieszkalno – usługowego przy ul. 3 Maja w Jaśle

Załączniki:
  1. OGŁOSZENIE BUDOWA BUDYNKU 3 MAJA (image/tiff)
  2. SIWZ z zalącznikami 3 Maja budowa (image/tiff)
  3. Dokumentacja projektowa Inwestycji 3 Maja - zalącznik nr 9 (application/zip)
  4. Informacja z otwarcia ofert II p (image/tiff)
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ:
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ - część 2:
Pytania, odpowiedzi i uzupełnienie do SIWZ - część 3:
Informacja o wyborze oferty: