No Picture

zawiadomienie o przeglądach gazowych sierpień 2017r.

28 lipca 2017 tbs 0

                                                                                                         Z A W I A D O M I E N IE   TBS-ABK SP Z O.O.     w Jaśle informuje, że w miesiącu  sierpień […]

No Picture

Przebudowa systemów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych, przyłączenie do sieci miejskiej – 38 budynków wraz z likwidacją indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych i węglowych. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Asnyka 7 w Jaśle

13 września 2016 tbs 0

Załączniki:dokumentacja-projektowa-asnyka-7-zal-nr-3-4 (application/zip)scan-zapytania-ofertowego-asnyka-7 (application/pdf)Informacja o wyborze oferty:informacja-o-wyborze-oferty (application/pdf)